Marta Bartula-Toch

Właściciel

  • Rzecznik patentowy (nr 3038)
  • Europejski rzecznik patentowy (nr 140640)
  • Profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (nr 27171)
  • Członek Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (nr 3038)
  • Członek Institute of Professional Representatives before the European Patent Office.
  • marta.bartula-toch@epatent.pl

Posiada wykształcenie techniczne po studiach na wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie , ukończoną aplikację rzecznikowską i praktykę w Urzędzie Patentowym RP, zakończone egzaminem państwowym w 1997 roku z uzyskaniem tytułu rzecznika patentowego. Uczestniczyła w wielu specjalistycznych szkoleniach i kursach oraz konferencjach i sympozjach poświęconych aspektom prawnym i praktycznym w stosowaniu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa własności przemysłowej.

Cały czas wykonywania zawodu pracuje nad podnoszeniem swoich kwalifikacji teoretycznych i praktycznych w zakresie prawa własności przemysłowej w Polsce i w świecie. Prawem własności przemysłowej zajmuje się w Kancelarii od 1993 roku, a od 1997 roku już w charakterze rzecznika patentowego.

Specjalizuje się zwłaszcza w postępowania zagranicznych prowadzonych w celu ochrony polskich wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w wybranych krajach świata, przede wszystkim Unii Europejskiej, a także w postępowaniach dotyczących ww. przedmiotów prawa własności przemysłowej z zagranicy w Polsce.

Powrót
Następny krok?

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznie,
mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktu.
kontakt