Zakres świadczonych usług

Kancelaria wykonuje kompleksowo, z zachowaniem pełnej poufności opracowania i czynności w całym zakresie prawa własności przemysłowej.

Wynalazki

EKSPERCI Z TEJ DZIEDZINY:
Kontakt

Wynalazek jest nowym rozwiązaniem technicznym, które posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Na wynalazek udzielany jest patent, który przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do wytwarzania, używania, oferowanie do sprzedaży produktu lub technologii opartej na wynalazku.

Patent może chronić rozwiązanie przez maksymalnie 20 lat, jeśli jest utrzymywany przez uprawnionego.

Wzory użytkowe

Eksperci z Tej dziedziny:
kontakt

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy, lub zestawienia produktu o trwałej postaci.

Na wzór użytkowy udzielane jest prawo ochronne które może chronić rozwiązanie przez maksymalnie 10 lat.

Wzory przemysłowe

Eksperci z tej dziedziny:
kontakt

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytwory lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytwory oraz jego ornamentację.

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji, które chroni wzór przez maksymalnie 25 lat. Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte różne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne.

Znaki towarowe

EKSPERCI Z TEJ DZIEDZINY:
kontakt

Znak towarowy to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny nadające się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług drugiego.

Na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne. Ochrona znaku towarowego nie jest ograniczona czasowo.

Badania patentowe

EKSPERCI Z TEJ DZIEDZINY:
kontakt

Podstawowym źródłem informacji patentowej są dokumenty patentowe czyli opublikowane opisy wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszone do ochrony lub chronione prawami wyłącznymi. Od lat podstawowym narzędziem do badań są bazy patentowe, udostępnione przez urzędy patentowe.

Najczęściej wykorzystywane jest badanie stanu techniki, które stanowi źródło cennych informacji i jest niezbędne do dokonania zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego.

Kancelaria świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych, instytucji, fundacji, organów samorządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych w Polsce i za granicą z wykorzystaniem głębokiej, rozległej wiedzy, w oparciu o długoletnie, wszechstronne doświadczenie, poglądów doktryny zawartych w literaturze przedmiotowej oraz orzecznictwo sądowe, Urzędu Patentowego RP i organów Unii Europejskiej.

Wszystkie zlecone czynności, opracowania, badania, postępowania są wykonywane profesjonalnie, rzetelnie, w krótkich terminach, z zachowaniem pełnej poufności, a ze względu na wysokie standardy naszej pracy szczycimy się ogromną, ponad 90 procentową skutecznością w uzyskiwaniu praw wyłącznych w Polsce i za granicą.

Kancelaria współpracuje z kancelariami prawnymi i patentowymi oraz specjalistami w Polsce i za granicą.

Rzecznicy patentowi zatrudnieni w Kancelarii są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w TUiR Warta S.A.

Następny krok?

Kontakt

Wypełnienie formularza pozwoli nam
skontaktować się z Państwem i odpowiedzieć na wszystkie pytania.
kontakt