Zakres świadczonych usług

Kancelaria wykonuje kompleksowo, z zachowaniem pełnej poufności opracowania i czynności w całym zakresie prawa własności przemysłowej.

Wynalazki

EKSPERCI Z TEJ DZIEDZINY:
Kontakt

Zakres usług:
badanie stanu techniki, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego RP, Europejskiego Urzędu Patentowego lub biura WIPO w ramach procedury PCT, prowadzenie postępowania.

Wynalazek jest nowym rozwiązaniem technicznym, które posiada poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania. Na wynalazek udzielany jest patent, który przyznaje uprawnionemu wyłączne prawo do wytwarzania, używania, oferowanie do sprzedaży produktu lub technologii opartej na wynalazku.

Patent może chronić rozwiązanie przez maksymalnie 20 lat, jeśli jest utrzymywany przez uprawnionego.

Wzory użytkowe

Eksperci z Tej dziedziny:
kontakt

Zakres usług:
badanie stanu techniki, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru użytkowego, zgłoszenie wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP lub pośrednictwo w rozszerzeniu terytorialnym ochrony na rynki zagraniczne, prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy, lub zestawienia produktu o trwałej postaci.

Na wzór użytkowy udzielane jest prawo ochronne które może chronić rozwiązanie przez maksymalnie 10 lat.

Wzory przemysłowe

Eksperci z tej dziedziny:
kontakt

Zakres usług:
Badanie zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego, zgłoszenie wzoru do Urzędu Patentowego RP, Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUiPO) lub WIPO w ramach postępowania haskiego i prowadzenie postępowania.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytwory lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytwory oraz jego ornamentację.

Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji, które chroni wzór przez maksymalnie 25 lat. Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte różne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne.

Znaki towarowe

EKSPERCI Z TEJ DZIEDZINY:
kontakt

Zakres usług:
badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego, przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, dokonanie zgoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP, Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUiPO) lub WIPO w ramach postępowania madryckiego.

Znak towarowy to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny nadające się do odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług drugiego.

Na znak towarowy udzielane jest prawo ochronne. Ochrona znaku towarowego nie jest ograniczona czasowo.

Badania patentowe

EKSPERCI Z TEJ DZIEDZINY:
kontakt

Zakres usług:
badanie stanu techniki, badanie czystości patentowej, badanie zdolności patentowej, pejzaż patentowy, przygotowywanie raportów oraz sprawozdań na potrzeby wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Podstawowym źródłem informacji patentowej są dokumenty patentowe czyli opublikowane opisy wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszone do ochrony lub chronione prawami wyłącznymi. Od lat podstawowym narzędziem do badań są bazy patentowe, udostępnione przez urzędy patentowe oraz firmy komercyjne.

Najczęściej wykorzystywane jest badanie stanu techniki, które stanowi źródło cennych informacji i jest niezbędne do dokonania zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego.

Kancelaria świadczy usługi dla podmiotów gospodarczych, instytucji, fundacji, organów samorządowych, stowarzyszeń i osób fizycznych w Polsce i za granicą z wykorzystaniem głębokiej, rozległej wiedzy, w oparciu o długoletnie, wszechstronne doświadczenie, poglądów doktryny zawartych w literaturze przedmiotowej oraz orzecznictwo sądowe, Urzędu Patentowego RP i organów Unii Europejskiej.

Wszystkie zlecone czynności, opracowania, badania, postępowania są wykonywane profesjonalnie, rzetelnie, w krótkich terminach, z zachowaniem pełnej poufności, a ze względu na wysokie standardy naszej pracy szczycimy się ogromną, ponad 90 procentową skutecznością w uzyskiwaniu praw wyłącznych w Polsce i za granicą.

Kancelaria współpracuje z kancelariami prawnymi i patentowymi oraz specjalistami w Polsce i za granicą.

Rzecznicy patentowi zatrudnieni w Kancelarii są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w TUiR Warta S.A.

Następny krok?

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznie,
mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktu.
kontakt